Inovatívne projekty

Plaváreň
11/2017
Riadiaci systém technológie plavárne: Mestská krytá plaváreň, Žilina
Obilné silá
07/2017
Riadiaci systém Obilné silá Bánovce nad Ondavou
ProteusWW
03/2016
ProteusWW - SCADA systém pod OS Windows v prostredí Wonderware System Platform (WSP)
INDUSTRY 4.0 - nová priemyselná revolúcia
12/2015
Dnešná doba je charakteristická rozmachom digitálnych technológií. Digitalizácia je všade okolo nás: WIFI, e-mail, internet, sociálne siete, ... Zobraziť viac
Aplikácia SoftPLC pre riadenie elektrickej oblúkovej pece
04/2014
Priemyselné PC so SoftPLC riadia elektrickú oblúkovú pec.
Parametrizovateľná telemetrická stanica
02/2013
Parametrizovateľná telemetrická stanica X20TM452.
Viacslučkový PID regulátor
01/2013
Viacslučkový regulátor RX20.
Tranzit plynu - redundantné PLC
06/2012
Redundantné PLC na Hraničnej Predávacej Stanici pre tranzit plynu cez Slovensko na vstupnom bode vo Veľkých Kapušanoch.
Riadenie výroby tepla a elektrickej energie z biomasy
04/2012
Riadenie a monitorovanie kombinovanej výroby tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov spaľovaním odpadovej biomasy v TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica.
Komplexný riadiaci systém parnej turbíny
04/2012
Riadenie a monitorovanie výroby elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy, Bučina, a.s. Zvolen.