Profil firmy

URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., je súkromná spoločnosť, ktorá sa profesionálne venuje návrhu a realizácii počítačových riadiacich, monitorovacích a bilančných systémov vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby a spotreby, ako aj riadiacich systémov strojov, strojných liniek, dopravníkov a pod.

Naša firma vznikla zo štátneho podniku URAP - Ústav Racionalizácie Priemyslu, ktorý ako priamo riadený podnik Ministerstva priemyslu bol poverený vývojom a realizáciou počítačových riadiacich systémov na riadenie technologických procesov so zameraním na riadenie energetických zariadení. Už od r.1984 sa naši pracovníci zaoberajú realizáciou počítačových riadiacich systémov tepelno-energetických zariadení. Máme kolektív skúsených odborníkov, ktorí sú schopní poradiť si s návrhom a realizáciou komplexných a zložitých automatizačných problémov v rôznych odvetviach priemyselnej výroby.

Kladieme veľký dôraz na odbornosť našich pracovníkov, ktorí majú vlastné skúsenosti s aplikáciou riadiacich systémov. Pri práci uprednostňujeme priamy kontakt so zákazníkom, a to pred realizáciou i po odovzdaní systému do trvalej prevádzky. Skúsenosť nám ukázala, že iba takto možno uspieť predovšetkým pri technicky náročných riešeniach, či už ide o rozsiahle distribuované systémy riadenia, bilančné systémy (bilancovanie spotrebovaného materiálu, paliva a bilancovanie produkcie, energie) alebo pri požiadavke presného a rýchleho riadenia strojov. Štýlom našej práce je budovanie dlhodobého partnerského vzťahu založeného na vzájomnej dôvere a výhodnosti.

Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Bernecker&Rainer (B&R)

URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., je oficiálnym partnerom rakúskeho výrobcu riadiacej a automatizačnej techniky – firmy Bernecker&Rainer (B&R).

B&R safety Diplom PV

B&R safety Diplom JK

URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., má oprávnenie na projektovanie a realizáciu spoľahlivostných (safety) systémov podľa IEC 62061 a ISO 13849.

URAP-AUTOMATIZACIA, s.r.o. - Stabilný podnik 2015

URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., je držiteľom certifikátu "Stabilný podnik".

foto firmy

Sídlo firmy