Inovatívne projekty

Tranzit plynu - redundantné PLC


Redundantné PLC na Hraničnej Predávacej Stanici pre tranzit plynu cez Slovensko na vstupnom bode vo Veľkých Kapušanoch


Na HPS Veľké Kapušany sme realizovali výmenu pôvodných PLC za plne redundantné PLC fy Bernecker & Rainer. Nové PLC zabezpečujú v meracích chodbách lokálny zber dát z prepočítavačov plynu obchodného i kontrolného merania, zo snímačov fyzikálnych veličín (teplota, tlak), monitorujú a ovládajú guľové uzávery jednotlivých meracích tratí v meracích chodbách a na potrubnom dvore.

Meracia chodba

Taktiež v miestnosti analýzy plynu redundantné PLC zabezpečujú lokálny zber dát z chromatografov analýzy zemného plynu, sírnych zlúčenín, meračov rosného bodu vody, merača atmosférického tlaku.

Miestnost analyzy plynu

Zozbierané dáta sú lokálne ukladané na sieťové HDD – NAS s periódou 2s a tieto dáta slúžia ako lokálny archív v prípade výpadku komunikácie PLC s nadradeným systémom. PLC sú pripojené k novému redundantnému nadradenému SCADA systému D2000.

Pre núdzové monitorovanie a ovládanie guľových uzáverov (GU) sa môžu klienti pripojiť z hociktorého PC na sieti VNC priamo k jednotlivým PLC a následne monitorovať, resp. ovládať GU.