Inovatívne projekty

PARAMETRIZOVATEĽNÁ TELEMETRICKÁ STANICA X20TM452


Telemetrická stanica je zariadenie, ktoré umožňuje zber, primárne spracovanie dát, posielanie dát na centrálny dispečing a diaľkové ovládanie technológie z dispečingu.

Naša firma vyvinula Parametrizovateľnú Telemetrickú Stanicu. Jej podstatnou výhodou je parametrizovateľnosť, t.j. prispôsobenie konkrétnej aplikácii nastavením jej parametrov.


Štruktúra technických prostriedkov parametrizovateľnej telemetrickej stanice


Na realizáciu funkcií parametrizovateľnej stanice telemetrie je použitý modulárny PLC riadiaci systém X20 fy B&R. Štruktúra technických prostriedkov je uvedená a zrejmá z obr.

Technické prostriedky telemetrickej stanice


Funkcie parametrizovateľnej telemetrickej stanice


Stanica telemetrie umožňuje parametrizovanie týchto funkcií:

 • Priradenie kanálov analógových vstupov fyzickým snímačom
  • Parametre snímania analógových veličín (rozsah v technických jednotkách, ...)
 • Priradenie kanálov analógových výstupov fyzickým akčným členom
  • Parametre analógových výstupov
 • Priradenie kanálov dvojhodnotových vstupom fyzickým snímačom
  • Parametre snímania dvojhodnotových vstupov
 • Priradenie kanálov dvojhodnotových výstupov fyzickým akčným členom
  • Parametre dvojhodnotových výstupov

Parametrizovanie stanice je možné:

 • z centrálneho dispečingu prostredníctvom LAN siete a to cez program parametrizácie stanice s možnosťou archivácie parametrov jednotlivých staníc,
 • priamo v lokalite umiestnenia stanice prostredníctvom panelu parametrizovateľnej stanice telemetrie (po prihlásení heslom).

Telemetrická stanica


Zobrazovací panel obsahuje 20 funkčných tlačidiel s LED indikáciou, numerickú klávesnicu a kurzorové tlačidlá (šípky) bez LED indikácie.

Funkčné tlačidlá (ďalej v texte označene šikmým textom) F1 až F6 slúžia na prepínanie obrazoviek. LED dióda indikuje práve navolenú obrazovku. Ich stlačenie má za následok prepnutie do inej obrazovky.


Obrazovky parametrizovania


Telemetrická stanica - obrazovky


Telemetrická stanica - obrazovky


Telemetrická stanica - obrazovky


Telemetrická stanica - obrazovky


Telemetrická stanica - obrazovky


Telemetrická stanica - obrazovky


Aplikácia parametrizovateľnej telemetrickej stanice


Diaľkový zber dát a ovládanie prepravnej siete tranzitného plynovodu cez Slovensko.

Mapa tranzitného plynovodu