Inovatívne projekty

PRIEMYSELNÉ PC SO SoftPLC RIADIA ELEKTRICKÚ OBLÚKOVÚ PEC


Dva kompaktné priemyselné počítače B&R APC 910 s programovým vybavením typu SoftPLC - B&R Automation Runtime ARwin - bežiacim ako virtuálne PLC pod OS Windows, monitorujú a riadia v OFZ, a.s., Široká navažovanie surovín a elektrický režim elektrickej oblúkovej pece EOP23 (elektrický príkon rádu megawattov).

Priemyselné Automation PC 910 sú vybavené procesorom generácie i3 s nízkym TDP (Thermal Design Power, t.j. nízkym emitovaným teplom) vďaka čomu môžu byť v prevedení s pasívnym chladením - bez ventilátorov. Keďže prostredie v hutníckom závode je naozaj drsné, boli použité 2.5" pevné disky SSD - bez pohybujúcich sa súčastí.

El.oblúková pec - APC 910


Vizualizácia (HMI) v lokálnej dozorni EOP23 je realizovaná prostredníctvom B&R Visual Components - vizualizácia beží tiež na spomínaných dvoch B&R AutomationPC. Obsluha ovláda pec pomocou dvoch LCD monitorov pripojených cez DVI rozhrania len za pomoci myší (zriedkavé použitie klávesnice je nahradené grafickou soft-klávesnicou na obrazovke, ktorá sa zobrazí len v prípade potreby zadávania alfanumerických znakov).

El.oblúková pec - el.režim


El.oblúková pec - navažovanieObrazovky parametrizovania:


El.oblúková pec - el.režim


El.oblúková pec - navažovanie


El.oblúková pec - navažovanie