Inovatívne projekty

Riadiaci systém Obilné silá Bánovce nad Ondavou


Hlavnou úlohou riadiaceho systému je preprava sypkých poľnohospodárskych surovín (repka olejná, kukurica) cez jednotlivé trasy z košov do síl, a expedície. Taktiež čistenie surovín cez čističku, ktorá má autonómne riadenie a presýpanie materiálu medzi jednotlivými silami. Preprava sa vykonáva postupným vyskladaním prepravnej cesty a spúšťaním resp. smerovaním jednotlivých zariadení v danej ceste. Riadiaci systém taktiež stráži poruchové stavy jednotlivých strojov a stráženie maximálnej hladiny v silách.


Riadená technológia pozostáva z:

 • dvadsaťjeden dopravníkov
 • troch elevátorov
 • troch závitových dopravníkov
 • dvoch rotačných podávačov
 • dvoch pohonov regeneračného panela
 • troch kruhových rozdeľovačov
 • troch klapiek
 • piatich ventilátorov
 • štyridsaťdeväť manuálnych dvojpolohových šúbrov
 • štrnástich šúbrov pod košmi
 • jedenástich šúbrov pod silami
 • jednej predčističky
 • jednej čističky

Obr. 1


Zariadenia komunikujú s riadiacim systémom pomocou dvoch vetiev RS485 (kruhové rozdeľovače, teploty) a pomocou POWERLINK komunikácie (ventilátory, elevátory, redlere, šneky, čistička, filtre, šúbre). 3 redlere a čistička sú riadené cez frekvenčné meniče. K dispozícii sú aj pomocne signály, (maximálne hladiny, koncové spínače ....) ktoré sú dovedené do riadiaceho systému pomocou X2X komunikácie.

Obr. 2


Obr. 3