Inovatívne projekty

Riadiaci systém technológie plavárne: Mestská krytá plaváreň, Žilina


Objektom riadiaceho systému je:

 • riadenie zdvojených výmenníkov voda/voda:
  • UK, podlahové kúrenie,
  • TUV,
  • sprchy,
  • ohrev vody do bazénov (interiérový plavecký, exteriérový plavecký, neplavecký, detský),
  • vzduchotechnika.
 • riadenie prevádzky 17 vzduchotechnických jednotiek
 • filtrácie vody do bazénov

Riadiaci systém má decentralizovanú hierarchickú architektúru:

 • procesná úroveň:
  • podsystémy s lokálnymi modulmi vstupov/výstupov,
  • lokálne panely ovládania technológie.
 • nadradená úroveň operátora:
  • centrálny pult monitorovania a ovládania technológie,
  • záložný systém – diaľkové ovládanie technológie prostredníctvom diaľkového prístupu na lokálne panely,
  • diaľkový prístup na centrálny a záložný systém monitorovania a ovládania technológie.

Riadiaci systém je kombináciou DCS a SCADA systému APROL z produkcie firmy B+R. Lokálne podsystémy sú zaradené čiastočne do DCS systému a čiastočne do SCADA. O miere ich zaradenia rozhodovala možnosť implementácie za prevádzky technológie ako aj potreba autonómnej prevádzky pri poruche centrálneho pultu monitorovania a ovládania technológie.

Obr. 1

Obrazovka lokálneho panelu monitorovania a ovládania technológie výmenníkov


Obr. 2

Obrazovka lokálneho panelu monitorovania a ovládania technológie vzduchotechnickej jednotky


Obr. 3

Centrálny pult monitorovania a ovládania technológie výmenníkov


Obr. 4

Centrálny pult monitorovania a ovládania technológie vzduchotechnických jednotiek


Obr. 5

Centrálny pult monitorovania a ovládania technológie vzduchotechnických jednotiek - detail