Kontakt

URAP–AUTOMATIZÁCIA, s.r.o.

Majerská 28
010 01 Žilina
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo 3905/L

tel.: +421 (0)41/562 20 70, 507 60 11
fax: +421 (0)41/562 03 47

IČO: 00633739
IČ DPH: SK2020443040

e-mail: office@urap.sk
internet: http://www.urap.sk

mapa_mala mapa_velka

GPS (odkaz na Google Maps):
N 49.20793, E 18.77382
(N 49°12'28.78", E 18°46'25.75")


Táto webstránka slúži iba na poskytnutie informácií a nie na online
poskytovanie tovarov a služieb.