Kontakt

Príjazd k sídlu firmy URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., Žilina, miestna časť Rosinky, Majerská ulica

Zo smeru Bratislava

 1. Po prejazde miestnej časti Žilina - Strážov hlavnou trasou E50 do Žiliny (benzínky po oboch stranách cesty) choďte priamo (v ľavom pruhu) na estakádu smer Poprad.
 2. V miernom klesaní pred koncom estakády odbočte vpravo smer Poprad na rýchlostnú komunikáciu popri rieke Váh. Držte sa hlavného smeru Poprad, Martin. Po prejazde tiahlou pravotočivou zákrutou nadjazdom ponad železnicu uvidíte po pravej strane hypermarket Tesco.
 3. Na veľkej svetelnej križovatke pri HM Tesco odbočte vľavo smer Poprad.
 4. Držte sa v ľavom jazdnom pruhu a po približne 400 m (presne pod mostom) odbočte vľavo (je tam semafor) smer Višňové, Rosina, Trnové okolo predajne Ford do priemyselnej zóny Celulózka. Cesta sa stočí vpravo, budete prechádzať okolo firmy Metsä Tissue a.s., asi po 300 m bude po ľavej strane jazierko a VD Žilina, prejdete popod most (hlavnej trasy na Martin, Poprad) a sledujte priamy smer Rosina, Vlčince.
 5. Z pod mosta budete stúpať, po pravej strane uvidíte dvojitú odbočku na sídlisko Vlčince. Po približne 50 m, pri dopravnej značke "Prechod pre chodcov", odbočte vľavo na nenápadnú klesajúcu cestu - Majerskú ulicu (popri plechovom vlnitom plote). Cesta sa stočí doprava a po 50 m uvidíte po ľavej strane objekt s červenou sedlovou strechou - sídlo firmy URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. Parkovanie je na pozemku firmy po vjazde do areálu druhou bránou.

Zo smeru Prievidza

 1. Po vjazde cestou č. 64 do Žiliny choďte priamo popri rajeckej železnici, po pravej strane je dlhý rad garáží.
 2. Keď garáže skončia, asi po 100 m odbočte vpravo smer Martin, Poprad. Obchvatom budete prechádzať popri športovej hale a supermarkete Lidl (po pravej strane), odbočke do nemocnice (po pravej strane), potom sa obchvat stočí tiahlou ľavotočivou zákrutou ku veľkej svetelnej križovatke (hypermarket Tesco).
 3. Na križovatke pri HM Tesco odbočte vpravo smer Martin, Poprad.
 4. Držte sa v ľavom jazdnom pruhu a po približne 400 m (presne pod mostom) odbočte vľavo (je tam semafor) smer Višňové, Rosina, Trnové okolo predajne Ford do priemyselnej zóny Celulózka. Cesta sa stočí vpravo, budete prechádzať okolo firmy Metsä Tissue a.s., asi po 300 m bude po ľavej strane jazierko a VD Žilina, prejdete popod most (hlavnej trasy na Martin, Poprad) a sledujte priamy smer Rosina, Vlčince.
 5. Z pod mosta budete stúpať, po pravej strane uvidíte dvojitú odbočku na sídlisko Vlčince. Po približne 50 m, pri dopravnej značke "Prechod pre chodcov", odbočte vľavo na nenápadnú klesajúcu cestu - Majerskú ulicu (popri plechovom vlnitom plote). Cesta sa stočí doprava a po 50 m uvidíte po ľavej strane objekt s červenou sedlovou strechou - sídlo firmy URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. Parkovanie je na pozemku firmy po vjazde do areálu druhou bránou.

Zo smeru Čadca (Ostrava)

 1. Po vjazde cestou E75 do Žiliny choďte smerom Poprad (zo začiatku spoločná trasa so smerom Bratislava). Najprv pôjdete doľava mostom ponad železnicu, potom sa cesta tiahlym oblúkom stočí doprava na most cez Váh.
 2. Sledujte smer Poprad. Hneď za mostom cez Váh odbočte vpravo smer Poprad, Terchová, Centrum (tiahly oblúk popod estakádu). Dostanete sa na rýchlostnú komunikáciu popri rieke Váh. Držte sa hlavného smeru Poprad, Martin. Po prejazde tiahlou pravotočivou zákrutou nadjazdom ponad železnicu uvidíte po pravej strane hypermarket Tesco.
 3. Na veľkej svetelnej križovatke pri HM Tesco odbočte vľavo smer Poprad.
 4. Držte sa v ľavom jazdnom pruhu a po približne 400 m (presne pod mostom) odbočte vľavo (je tam semafor) smer Višňové, Rosina, Trnové okolo predajne Ford do priemyselnej zóny Celulózka. Cesta sa stočí vpravo, budete prechádzať okolo firmy Metsä Tissue a.s., asi po 300 m bude po ľavej strane jazierko a VD Žilina, prejdete popod most (hlavnej trasy na Martin, Poprad) a sledujte priamy smer Rosina, Vlčince.
 5. Z pod mosta budete stúpať, po pravej strane uvidíte dvojitú odbočku na sídlisko Vlčince. Po približne 50 m, pri dopravnej značke "Prechod pre chodcov", odbočte vľavo na nenápadnú klesajúcu cestu - Majerskú ulicu (popri plechovom vlnitom plote). Cesta sa stočí doprava a po 50 m uvidíte po ľavej strane objekt s červenou sedlovou strechou - sídlo firmy URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. Parkovanie je na pozemku firmy po vjazde do areálu druhou bránou.

Zo smeru Poprad (Martin, Košice, Banská Bystrica)

 1. Pred príjazdom do Žiliny hlavnou trasou E50 budete prechádzať popri firmách SPP a Slovdekra?STK (po pravej strane), po ľavej strane uvidíte benzínku Slovnaft. Pri ČS Slovnaft spomaľte!
 2. Sledujte dopravnú značku "Ubytovňa Žilina (vpravo)". Po približne 50 m od ČS sa vpravo otvorí pohľad na Vodné dielo Žilina a ihneď prvou nenápadnou odbočkou (pri vyhliadke na VD Žilina) odbočte doprava smer Vlčince, Priemyselná zóna. Odbočka klesne pod hlavnú cestu do mesta (firma "Pracovné odevy") a tam sa rozvetvuje.
 3. Choďte doľava popod most.
 4. Z pod mosta budete stúpať, po pravej strane uvidíte dvojitú odbočku na sídlisko Vlčince. Po približne 50 m, pri dopravnej značke "Prechod pre chodcov", odbočte vľavo na nenápadnú klesajúcu cestu - Majerskú ulicu (popri plechovom vlnitom plote). Cesta sa stočí doprava a po 50 m uvidíte po ľavej strane objekt s červenou sedlovou strechou - sídlo firmy URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. Parkovanie je na pozemku firmy po vjazde do areálu druhou bránou.

MHD od hlavnej stanice

 • Autobus č. 24, smer Trnové, zastávka Bagarova
 • Autobus č. 26, smer Rosina, zastávka Zvolenská

Grafikony: www.dpmz.sk