Bilancie

V technologickom procese je často nutné nielen zobrazovať aktuálny stav veličín, ale aj ich prehľad za isté časové obdobie. Bilančný podsystém spracováva bilančné veličiny s definovanou periódou (bežne cca 30 sek.) a uchováva bilančné údaje v databáze po dobu 1 roka a 11 mesiacov, pričom poskytuje prehľady za nasledovné časové obdobia:

  • štvrťhodina, resp. hodina - základné bilančné obdobie,
  • zmena,
  • dekáda,
  • mesiac,
  • štvrťrok,
  • polrok,
  • rok,
  • operátorsky vybrané obdobie.

Bilančná veličina sa vždy počíta zo zadanej zdrojovej analógovej veličiny.

Bilančné tabuľky

Hodnoty vytvorených bilančných veličín si môže obsluha prezerať pomocou bilančných tabuliek. Systém Proteus umožňuje využívať preddefinovanú sadu štandardných bilančných tabuliek. Ďalšie je možné vytvoriť presne podľa priania zákazníka.

o_bilancie.gif