Displeje a jednokrivkové trendy

Displej je zobrazenie okamžitej hodnoty analógovej veličiny číselnou formou v samostatnom okne. Jeho výhodou je, že si užívateľ môže upravovať polohu, veľkosť, farebnosť a formát zobrazeného čísla.

Jednokrivkový trend

Jednokrivkový trend zobrazuje hodnotu veličiny v grafickej forme ako krivku. V jednom okne môže byť zobrazených súčasne najviac päť kriviek.

Ak je Jednokrivkový trend veličiny už zobrazený, ozve sa zvukový signál. V opačnom prípade sa zobrazí okno Jednokrivkový trend, ktorého pozícia závisí od toho, či už bolo niekedy zobrazené. Ak sa Jednokrivkový trend zobrazuje po prvýkrát, zobrazí sa na pozícii kurzora myši, inak sa zobrazí v pozícii, na ktorej bol pred svojim zrušením.

o_displej.gif