Pracovná plocha

Vizualizačný systém Proteus umožňuje užívateľovi používať až 9 virtuálnych obrazoviek. Na každej z týchto obrazoviek môže bežať úplne iný obrázok alebo aplikácia resp. na niekoľkých obrazovkách môže byť vykonávaná rovnaká aplikácia. Táto vlastnosť dáva užívateľovi priam netušené možnosti vizualizácie technologického procesu. Užívateľ môže mať takto napríklad zobrazenú schému technológie na niekoľkých obrazovkách a obsluhovať ich jednou myšou.

Celková pracovná plocha je rozdelená na tri stĺpce a tri riadky - celkom deväť virtuálnych obrazoviek. Jeden riadok celkovej pracovnej plochy sa nazýva rozšírená pracovná plocha.

o_plocha.gif

Prepínanie do inej virtuálnej obrazovky sa vykonáva dvojitým kliknutím na jednu z deviatich virtuálnych obrazoviek v celkovom pohľade na pracovnú plochu.