Systém Proteus

o_schema.gif

Základné vlastnosti

Systém Proteus je účinným nástrojom na vytváranie počítačových monitorovacích, riadiacich a bilančných systémov technológií. Keďže Proteus je nezávislým produktom firmy URAP AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., umožňuje vytvárať riešenia na mieru podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka. Nejde pritom iba o implementáciu aplikačnými inžiniermi, ale aj o prípadné zásahy našich programátorov do samotného kódu. To so sebou prináša možnosť efektívne (pri zachovaní prijateľnej výšky nákladov) integrovať systém do heterogénnych prostredí dnešných technologických procesov, kde vzniká potreba komunikácie medzi systémami rôznych výrobcov, typov či generácií.

Architektúra

Systém Proteus má hierarchickú decentralizovanú štruktúru – primárne dvojúrovňovú. Použitá platforma a výkonnosť systému umožňujú jeho použitie aj na ďalších úrovniach riadenia – príkladom sú dispečerské či supervízorské pracoviská a energetické dispečingy.

Procesná úroveň riadenia

Procesná úroveň riadiaceho systému Proteus vykonáva tieto funkcie:

 • zber a primárne spracovanie veličín z technológie,
 • prevod do technických jednotiek,
 • logické a sekvenčné riadenie,
 • regulácie,
 • polohovanie,
 • ovládanie pohonov a armatúr,
 • komunikácia s autonómnymi inteligentnými zariadeniami,
 • komunikácia s panelmi obsluhy/údržby umiestnenými na procesnej úrovni,
 • komunikácia s nadradenou úrovňou operátora.

Funkcie procesnej úrovne riadenia vykonávajú tzv. programovateľné logické automaty (Programmable Logical Controllers, PLC) – výkonné priemyselné počítače popredného svetového výrobcu priemyselnej elektroniky – rakúskej firmy Bernecker & Rainer (B&R). Konštrukcia týchto automatov viacerých produktových radov je modularizovaná natoľko, že pozostávajú nielen z modulov zdrojov, centrálnych procesorov, inteligentných komunikačných, polohovacích a iných špeciálnych modulov, širokého sortimentu vstupno-výstupných modulov, ale aj samotná základová platňa so systémovou zbernicou býva modulárna.

Za pozornosť stojí prepracovaný koncept komunikačných rozhraní ponúkajúcich mnoho variantov, štandardné protokoly i voľné programovanie rozhraní.

Operátorská úroveň riadenia

Technické a programové prostriedky nadradenej úrovne operátora majú za úlohu ponúknuť obsluhe komfortné a intuitívne grafické rozhranie človek - technológia. Operátorská úroveň vykonáva tieto funkcie:

 • komunikácia s procesnou úrovňou riadenia,
 • grafická vizualizácia technologického procesu,
 • obsluhovanie technológie, ovládanie pohonov a armatúr, nastavovanie parametrov technológie, obsluhovanie a nastavovanie regulátorov,
 • tabuľková prezentácia všetkých veličín systému,
 • vyhodnocovanie a archivovanie alarmových stavov a dôležitých udalostí,
 • výpočty počítaných dvojhodnotových, analógových a bilančných veličín,
 • grafické priebehy aktuálnych hodnôt i archivovaných veličín,
 • bilancovanie a prezentácia bilancovaných hodnôt formou bilančných tabuliek,
 • špeciálne užívateľské funkcie naprogramované na mieru.

Operátorská úroveň riadenia môže byť implementovaná na technických prostriedkoch rôznych výrobcov priemyselných počítačov štandardu PC.

Platformou pre operátorskú úroveň riadiaceho systému Proteus je robustný spoľahlivý viacúlohový viacužívateľský sieťový operačný systém reálneho času QNX™. Grafickým rozhraním je prostredie Photon microGUI™ pochádzajúce taktiež od kanadskej firmy QNX Software Systems. Jadrom systému je relačná databáza Sybase™ SQL. Databáza slúži na ukladanie parametrov systému, ukladanie charakteristík veličín definovaných v systéme (vstupné/počítané/výstupné, dvojhodnotové/analógové, bilančné) a na archiváciu hodnôt bilancovaných veličín po jednotlivých bilančných obdobiach (hodina, zmena, deň, dekáda, mesiac, rok). K hlavnému QNX serveru je ožné pripájať vzdialené sieťové počítače buď pracujúce pod OS QNX/Photon), alebo pod OS Microsoft™ Windows – prostredníctvom terminálovej utility Phindows (TM), ktorá umožňuje v samostatnom okne Windows pripájať sa na QNX/Photon server a prihlásiť sa na ňom ako ďalší užívateľ systému Proteus.