SCADA ProteusWW

Základné vlastnosti

Systém pre monitorovanie, ovládanie, zber údajov, archiváciu a prezentáciu dát v oblasti priemyselnej automatizácie.

 • HW platforma: PC kompatibilné pracovné stanice a/alebo servery.
 • SW platforma: operačné systémy Windows + Wonderware System Platform.

Výhody celosvetovej platformy - rýchla podpora nového hardvéru, množstvo podporných aplikačných programov, štandardné všeobecne známe nástroje na ukladanie (MS SQL) a prezentáciu dát (aj MS Office).

Otvorený produkt s možnosťou postupného rastu použiteľný v mnohých odvetviach v aplikáciach stredného a väčšieho rozsahu.

Riešenie pre pracoviská obsluhy, dispečerov, stredný a vyšší manažment, poskytovanie technologických dát pre podnikové úrovne riadenia.

Architektúra

Architektúry od jediného PC až po rozsiahle siete počítačov Server vykonávania objektov aplikácie (AOS), Historizačný server a podľa potreby Web server.

Klienti:

 • operátori/dispečeri (grafika SCADA/HMI),
 • analýza dát - inžinierske pracoviská,
 • tenkí klienti - manažment (Web prehliadač), intranet, Internet.

Doporučená minimálna architektúra 3x PC (2x AOS s operátorským pracoviskom (redundancia), samostatný Historizačný server).

Možnosť redundantnej komunikácie s PLC automatmi.

Pokročilé funkcie ProteusWW previazané s PLC automatmi rakúskeho výrobcu B&R.

Komunikácia s PLC automatmi mnohých výrobcov.

Objektovo orientovaný systém so spoločným adresným priestorom v celej sieti počítačov v rámci aplikácie.

VTQ koncepcia (Value/Timestamp/Quality - Hodnota/Časová značka/Kvalita).

Možné samostatné inžinierske (vývojové) PC.

Server vykonávania objektov aplikácie (AOS - Automation Object Server)

 • Desktopový operačný systém Windows.
 • Možnosť rozložiť záťaž na ľubovoľný počet PC (AOS počítačov).
 • Redundancia AOS je štandardnou vlastnosťou systému.

Historizačný server

 • Serverový operačný systém Windows.
 • Databáza MS SQL s rozšírením Wonderware pre použitie v riadiacich systémoch reálneho času.
 • Zmenové ukladanie dát.
 • Dohrávanie zmeškaných dát do historizačného servera pokiaľ bol nedostupný.

Pracovisko obsluhy

 • Desktopový operačný systém Windows.
 • Redundancia operátorského pracoviska je doporučenou vlastnosťou systému.
 • Možnosť ľubovoľného počtu operátorských pracovísk.
 • Grafika s vysokým rozlíšením.
 • Verné zobrazenie technológie s možnosťou 3D vzhľadu.
 • Schémy s vysokou hustotou poskytovanej informácie bez nutnosti prepínania okien.
 • Intuitívne ovládanie štandardizovanými ovládacími prvkami.
 • Technologicky vhodné farebné kódovanie stavov jednotlivých objektov.