DCS APROL

Základné vlastnosti

 • DCS (distributed control system) jeden systém pre SCADA a PLC súčasne.
 • APROL - produkt rakúskej firmy B&R.
 • Platforma : Operačný systém Linux.
 • Jeden systém pre operátorov aj pre inžinierov.

Architektúra

 • Operátorská stanica - riadenie procesu a analýza dát.
 • Runtime server -jadro systému, databáza procesných premenných, vizualizačné schémy, historické dáta.
 • Inžinierska stanica vývoj viacerými inžiniermi súčasne, tvorba a vývoj úloh Runtime Servera, programovanie funkcií PLC.
 • Možnosť viacerých operátorských staníc.
 • Redundancia Runtime Serverov.
 • PLC CPU i so vzdialenými I/O.
 • Komunikácia so systémami iných výrobcov.

Grafické rozhranie operátora

 • Multiscreening - možnosť využiť rozlíšenie viacerých monitorov.
 • Možnosť jazykových mutácií.
 • DisplayCenter - aplikácia pre grafické rozhranie - napr. zobrazovanie množiny obrázkov a prepínanie medzi nimi, história prepínania obrázkov, možnosť povolenia alebo zakázania nápovedy pre obsluhu, filtrovanie a zamykanie alarmov, prihlásenie alebo odhlásenie obsluhy.
 • Procesné schémy.

Analýza dát

 • Trendy (do 20 signálov v zobrazení, ukladanie dát pri zmene, presnosť až do 10 ms, Zobrazovanie prídavných informácií ku krivke...).
 • Záznamy-ShiftLogBook, Trend Report, Compressor Report,Audit Trail, HW report..(Elektronický denník operátora, trendové dáta vo formáte csv, nástroj na tvorbu bilančných tabuliek, záznam všetkých akcií, nástroj pre tlač HW konfigurácie...).

Alarmový systém - aktuálne alarmy

 • Informácie o alarme - názov ,skupina, typ, čas vzniku, čas kvitancie, stav (aktívny, neodkvitovaný), priorita...
 • Zmena filtra aktívnych alarmov - podľa priority, podľa alarmovej skupiny.
 • Zamknutie alarmu - ďalšia aktivácia alarmu sa v liste neprejaví.
 • Priradenie procesnej schémy k alarmu - automatické prepnutie na priradenú schému.
 • Pomocník pre obsluhu - napr. návod na odstránenie poruchy.

Alarmový systém - historické alarmy

 • Alarmy vypísané v textovom režime.
 • Analýza frekvencie alarmov - zobrazovanie pomocou stĺpcov.
 • Analýza časovej postupnosti alarmov - zobrazovanie na časovej osi.
 • Filtrovanie - podľa skupiny, priority alebo množiny konkrétnych alarmov.
 • Pohyb v histórii.
 • Export do formátov csv, pdf alebo html.
 • Možnosť pripojenia na protokol pomocou MS Windows internetového prehliadača.
 • Možnosť kombinovania pohľadov na protokol - textový režim, frekvencia udalostí, časová os.

Vzdialený prístup k dátam

 • AplikáciaVNC zabezpečuje pripojenie vzdialeného užívateľa, pracujúceho pod OS Windows, ku obrazovkám operátora.
 • Prostredníctvom MS Internet Explorer sa môžu vzdialení užívatelia pripojiť napr. na alarmový protokol.
 • Vzdialení užívatelia môžu dáta exportovať napr. do formátu csv, a ukladať ich priamo na svoj disk.