Riadiace systémy

Biomasa, a.s.

Lokalita:
Kysucký Lieskovec

Objekt:
Linka na výrobu drevených peliet

Odovzdané v roku:
2004


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
40 / 16

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
192 / 112

Počet komunikácií:
2

biomasa-01