>

Riadiace systémy

Biotika, a.s.

Lokalita:
Slovenská Ľupča

Objekt:
Energetika - dispečing elektrickej energie

Odovzdané v roku:
1995


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
8 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
80 / 24

Počet komunikácií:
2

Objekt:
Energetika - dispečing tepelnej energie

Odovzdané v roku:
1994


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
80 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
0 / 0

Počet komunikácií:
2

Objekt:
Chemická úpravovňa vody

Odovzdané v roku:
1997


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
16 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
16 / 16

Počet komunikácií:
2