Riadiace systémy

Bučina, a.s.

Lokalita:
Zvolen

Objekt:
Kondenzačná parná turbína s elektrickým generátorom o výkone 5,4 MW s jedným regulovaným odberom pary a vzduchovou kondenzáciou pary.

Odovzdané v roku:
2011


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
136 / 8

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
312 / 108

Počet komunikácií:
2 Profibus DP, 1 Ethernet Powerlink, 2 RS 485

04a 04b 04c 04a