Riadiace systémy

eustream, a.s.

Lokalita:
Nitra

Objekt:
Vnútroštátna predávacia stanica Špačince

Odovzdané v roku:
2009


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
28 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
132 / 48

Počet komunikácií:
12

36a 36b

Objekt:
Systém detekcie a lokalizácie úniku plynu

Odovzdané v roku:
2009


Rozsah aplikácie:

Počet staníc:
26x tranzitné uzávery prepravnej sústavy tranzitu plynu cez Slovensko, 1x dispečing

Objekt:
Medzinárodná meracia stanica Brodské

Odovzdané v roku:
1999


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
32 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
96 / 48

Počet komunikácií:
12

19a 19b

Objekt:
Vnútroštátna predávacia stanica Rimavská Sobota

Odovzdané v roku:
1997


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
20 / 4

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
32 / 16

Počet komunikácií:
8

Objekt:
Vnútroštátna predávacia stanica Starý Hrádok

Odovzdané v roku:
1997


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
8 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
32 / 16

Počet komunikácií:
6

Objekt:
Vnútroštátna predávacia stanica Ivanka pri Nitre

Odovzdané v roku:
2003


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
20 / 4

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
32 / 16

Počet komunikácií:
8

Objekt:
Rozvodný uzol Plavecký Peter

Odovzdané v roku:
2006


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
40 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
64 / 32

Počet komunikácií:
8

23a 23b

Objekt:
Zdvojené meranie na 27x trasových uzáveroch tranzitu cez SR

Odovzdané v roku:
2002


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
648 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
0 / 0

Počet komunikácií:
108

24d 24b 24a 24c

Objekt:
Meranie prietoku ultrazvukovou metódou na DN 1200

Odovzdané v roku:
2006


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
0 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
0 / 0

Počet komunikácií:
44

25a 25b