Riadiace systémy

GasTrading, s.r.o.

Lokalita:
Priemyselný park Levice

Objekt:
Dispečing dodávky a distribúcie plynu

Odovzdané v roku:
2007


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
331 / 824

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
224 / 412

Počet komunikácií:
8

51a 51b