Riadiace systémy

TERMONOVA, a.s.

Lokalita:
Nová Dubnica

Objekt:
Horúcovodné kotly K1, K2 na spaľovanie drevnej štiepky

Odovzdané v roku:
2005


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
24 / 8

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
96 / 64

Počet komunikácií:
1

27

Objekt:
Parný kotol K3 so spaľovaním drevnej štiepky a turbogenerátor na výrobu el. energie

Odovzdané v roku:
2011


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
60 / 32

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
240 / 184

Počet komunikácií:
2

28