Riadiace systémy

Energetika

Lokalita:
Východné Slovensko

Objekt:
Parný kotol K6

Odovzdané v roku:
2006


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
216 / 40

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
640 / 256

Počet komunikácií:
5

33a 33b 33c 33d 33e 33f 33g

Objekt:
Elektronapájačky kotlov

Odovzdané v roku:
2000, 2012


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
280 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
336 / 168

Počet komunikácií:
9

34a 34b 34c

Objekt:
Turbogenerátor TG1

Odovzdané v roku:
2004


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
168 / 16

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
320 / 128

Počet komunikácií:
3

35a 35b 35c 35d

Objekt:
Turbokompresor TK6

Odovzdané v roku:
1999


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
104 / 8

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
96 / 64

Počet komunikácií:
3

39a 39b 39c 39d

Objekt:
Turbodúchadlo TD6

Odovzdané v roku:
2000


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
104 / 8

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
160 / 64

Počet komunikácií:
3

40a 40b 40c

Objekt:
Dusíkové kompresory

Odovzdané v roku:
2000


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
64 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
32 / 32

Počet komunikácií:
2

41

Objekt:
Kyslíkový turbokompresor TKO2

Odovzdané v roku:
2006


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
72 / 4

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
84 / 36

Počet komunikácií:
3

42a 42b 42c 42d

Objekt:
Chladiace veže

Odovzdané v roku:
1999, 2012


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
72 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
168 / 0

Počet komunikácií:
2

43

Objekt:
Čerpacia stanica odpadových vôd

Odovzdané v roku:
2000


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
120 / 0

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
0 / 0

Počet komunikácií:
2

44

Objekt:
Zdroje pitnej vody

Odovzdané v roku:
2001


Rozsah aplikácie:

Analógové vstupy / výstupy:
24 / 6

Dvojhodnotové vstupy / výstupy:
48 / 48

Počet komunikácií:
3