Riadenie kotlov

Riadiaci systém kotla obsahuje podsystémy:

  • SAH (systém automatiky horáku) - štartuje, odstavuje, blokuje, stráži plynové horáky.
  • Kotol - regulácie hladiny v bubne, teploty výstupnej pary, tlaku pary v bubne, podtlaku v spaľovacej komore, tlaku primárneho, sekundárneho vzduchu, prietoky plynov a vzduchu do horákov, ...
  • Elektro - ovládanie a blokády elektropohonov kotla.
  • Mlynica - monitorovanie a ovládanie systémov mlynice.

Hlavná obrazovka kotla

Obrazovka horákov

Detail plynových horákov

Obrazovka mlynice