Riadenie turbín

Riadiaci systém turbogenerátora

Riadiaci systém riadi a monitoruje stav turbíny, generátora budiacej súpravy a olejového hospodárstva. Umožňuje turboštart, prifázovanie, ovládanie reg. otáčok, výkonu, zabezpečuje korektné odstavenie pri zareagovaní ochrán.

Základná obrazovka

Obrazovka olejového hospodárstva a ochrán

Obrazovka budenia a fázovania