Elektrorozvodne

Informačný systém elektrorozvodne

Signalizácia poruchových stavov elektrorozvodne

Stav pred modernizáciou

Stav po modernizácii

Detailné informácie o signáloch

Analýza poradia vzniku alarmových stavov

Analýza histórie alarmových stavov

Vzdialený prístup k dátam:

  • Vzdialené pripojenie prostredníctvom VNC aplikácie.
  • Export dát do MS Excell.
  • Export dát v rôznych formátoch.

Zvýšený komfort aplikácie:

  • On-line pomoc riešenia vzniknutých alarmových stavov - postup, schémy, fotografie...
  • Pripojenie WEB kamier - zobrazenie atuálneho stavu technológie (kobiek,).
  • SMS resp. e-mail pri vzniku alarmového stavu.