Telemetria

Telemetrická stanica - plne parametrizovateľná

Telemetrická stanica zabezpečuje diaľkové meranie veličín, ovládanie akčných členov prostredníctvom komunikácie s centrálou.

Telemetrická stanica je plne parametrizovateľna, t.j. umožňuje miestne i diaľkovo parametrizovať:

  • snímanie analógových veličín (rozsah, techn.jednotky a pod.),
  • snímanie dvojhodnotových veličín,
  • ovládanie akčných členov v technológií,
  • komunikačný protokol na centrálu.

Okrem diaľkového merania a ovládania umožňuje telemetrická stanica i miestne ovládanie technológie.