Tranzit plynu

Riadiaci systém Vysokotlakovej Predávacej Stanice plynu

Vysokotlaková Predávacia Stanica (VPS) plynu zabezpečuje regulovanú dodávku plynu pre vnútroštátnu spotrebu z prepravnej siete plynu - z tranzitu plynu cez Slovensko.

Riadiaci systém zabezpečuje realizáciu týchto funkcií:

  • diaľkové ovládanie režimov VPS z centrálneho dispečingu prepravnej siete,
  • miestne ovládanie stanice s možnosťou servisného ovládania jednotlivých armatúr,
  • reguláciu tlaku a prietoku plynu z prepravnej siete do vnútroštátnych rozvodov plynu,
  • automatické sledovanie a prepínanie režimov stanice,
  • komunikáciu s obchodnými a kontrolnými prepočítavačmi objemu plynu,
  • komunikáciu s analyzátormi zloženia plynu,
  • lokálnu archiváciu veličín a vzniknutých alarmových stavov,
  • lokálne bilancovanie veličín.