Dispečingy

Dispečing dodávky a distribúcie plynu

Dispečing zabezpečuje dodávku plynu do priemyselnej zóny a jeho distribúciu paroplynovej elektrárni a ďalším miestnym odberateľským firmám.

Dispečerské pracovisko zabezpečuje realizáciu funkcií:

  • riadenie dodávky plynu z prípojného bodu vysokotlakého rozvodu plynu,
  • sledovanie parametrov dodávaného plynu,
  • monitorovanie dodávky plynu lokálnym odberateľom,
  • bilancovanie celkovej dodávky i distribúcie plynu odberateľom,
  • zabezpečenie podporných funkcií pre určenie predpokladaného odberu plynu na ďalší deň,
  • predikovanie celkovej dennej spotreby a výpočet optimálneho odberu,
  • alarmovanie hraničných prevádzkových stavov.