Stendy

Výrobný stend hydraulických prvkov

Systém podľa plánu výroby kontroluje, testuje a nastavuje vybrané parametre montovaného hydraulického prvku s konečným vytlačením protokolu o skúške. Testovanie, nastavovanie je možné vykonať automaticky, aj manuálne po jednotlivých krokoch. Identifikácia vyrábaného prvku je vykonávaná zosnímaním čiarového kódu. Systém podľa kódu vygeneruje požadované kroky potrebné na testovanie / nastavenie. Po úspešnom nastavení / testovaní systém priradí do podnikovej databázy protokol o meraní.

Pracovisko obsluhy

Obrazovka jedného kroku testu