Zameranie

Riadenie programovateľnými logickými ami /PLC/ 

- Jeden programový projekt na jednom CPU
- Technologické procesy
- Stroje a zariadenia
- Výrobné linky

Realizácia distribuovaných riadiacich systémov /DCS/ 

- Jeden programový projekt distribuovaný na viacero CPU a PC
- Komplexný systém riadenia technológie:
       operátorské  pracoviská, historizačný server.

Realizácia monitorovacích systémov vyšších úrovní /SCADA/

- Dispečerské riadenie a zber dát 
- Vizualizácia /HMI/
- Historizácia
- Reporty

Integrácia úrovní riadenia do komplexného systému 

- Dátové koncentrátory
- Centrálne velíny
- Dispečingy