Sme súkromná spoločnosť, ktorá sa profesionálne venuje návrhu a realizácii počítačových riadiacich  systémov vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby ako aj riadiacich systémov strojov, strojných liniek a pod.

Riadiace a informačné
systémy v priemysle

Riadiace systémy
kotlov
turbogenerátorov
technológií
kogeneračných jednotiek

Monitorovacie systémy
výroby
závodu
podniku