Riešenia

Riadenie medzinárodnej prepravy plynu

Riadiaci systém prevádzky hraničnej predávacej stanice tranzitu plynu
Systém telemetrie, monitorovania a ovládania trasových uzáverov
Riadiaci systém vnútroštátnej predávacej stanice plynu

Riadenie technológie parného kotla

Riadiaci systém parného kotla - príkon 196 MW
Riadiaci systém tlaku pary spoločnej zberne z 5 kotlov
  - palivo: zemný, koksárenský, vysokopecný, konvertorový plyn
Riadiaci systém 9 x elektronapájacích čerpadiel

Riadenie biomasových technológií

Riadiaci systém parného kotla so spaľovaním drevnej štiepky
Riadiaci systém výroby drevených peletiek

Riadenie technológie kogeneračnej elektrárne

Monitorovací a bilančný systém kogeneračných jednotiek so systémom ADN - havarijné odstavenie požadovaných spotrebičov

Riadenie technológie výroby ferozliatin

Riadiaci systém výroby ferozliatiny v elektrickej oblúkovej peci
Riadiaci systém dopravy, prípravy a váženia pri výrobe ferozliatin
Riadiaci systém drvenia a mletia ferozliatin 

Riadenie technológií v komunálnej sfére

Riadiaci systém technológie krytej plavárne
Monitorovací systém kolektora inžinierskych sieti
Bilancovanie distribúcie energií v priemyselnom parku

Riadenie technológie standu

Radiaci systém výrobného standu hydromotorov so skúškou
Riadiaci systém skúšobného standu hydromotorov
Riadiaci systém skúšobného standu životnosti a spoľahlivosti 

Riadenie strojov a strojných zariadení

Riadiaci systém obtáčacieho stroja na výrobu porcelánových elektroizolátorov
Riadiaci systém stroja na plnenie a balenie tabliet do blistrov

Riadenie technológií v potravinárstve

Riadiaci systém sušenia trvanlivých potravín

Riadenie technológie skladovania obilnín

Riadiaci systém uskladňovania potravín v silách

Riadenie technológie parného turbogenerátora

Riadiaci systém turbogenerátora, kondenzačná turbína, 2 reg. odbery
Riadiaci systém turbogenerátora, protitlaká turbína
Riadiaci systém turbokompresora